Angiostrongylus vasorum – nicień płucny zwany także płucniakiem występuje u psów, dzikich psowatych i lisów. Jego żywicielem pośrednim są ślimaki i pomrowy. Do zarażenia dochodzi przez zjedzenie ślimaka, lub przez kontakt z trawą , patykiem lub miską po której ślimak przechodził.

Dorosłe osobniki Angiostrongylus vasorum żyją w tętnicy płucnej i prawej komorze serca. Postacie larwalne tego pasożyta mogą osiadać również w innych tkankach.

Objawy angiostrongylozy to przede wszystkim objawy sercowo-oddechowe: kaszel, przyspieszony oddech, duszność, nietolerancja wysiłkowa, zapalenie płuc, prawostronna kardiomegalia, nadciśnienie płucne.

Dość częste sa tez zaburzenia krzepnięcia, objawiające się: krwiopluciem, krwawieniami, zewnętrznymi i wewnętrznymi trudnymi do zatamowania, siniakami, powstawaniem krwiaków.

Zdarzają się też objawy ze strony układu nerwowego: zmiany zachowania, drgawki, niedowłady.

W przypadku stwierdzenia choroby należy podjąć leczenie preparatami przeciwrobaczymi, zarejestrowanymi do zwalczania Angiostrongylus vasorum. Kluczowe jest też zapobieganie chorobie, preparatami do tego przeznaczonymi, szczególnie na terenach gdzie choroba występuje.