Kleszcze należą do pasożytów, odżywiających się krwią żywiciela. Kleszcze pasożytujące na domowych zwierzętach (np. psach i kotach) w Europie należą do rodziny Ixodidae. Są to przede wszystkim trzy gatunki:

  • Ixodes ricinus – kleszcz pospolity
  • Rhipicephalus sanguines – kleszcz psi
  • Dermacentor reticulatus – kleszcz łąkowy

Kleszcze można znaleźć przede wszystkim w lasach, na pastwiskach, łąkach oraz w parkach i na trawnikach – jest to ich naturalne siedlisko. Ich występowanie oraz ilość i aktywność uzależnione są w dużej mierze od warunków klimatycznych. Inwazje tych pasożytów zwykle są najbardziej nasilone wczesną wiosną i wczesną jesienią ale kleszcze mogą być aktywne przez cały rok, jeśli tylko temperatura przekracza 4 C.

Kleszcze przenoszą wiele patogenów, m.in.:

  • Babesia canis – pierwotniak będący przyczyną Babeszjozy, zwanej też piroplazmozą
  • Borrelia burgdorferi – krętek wywołujący Boreliozę
  • Hepatozoon canis – pierwotniak wywołujący Hepatozoonozę
  • Ehrlichia canis – wywołująca Erlichiozę
  • Hemobartonella canis - wywołująca hemobartonelozę
  • TBE – wirus wywołujący zapalenie mózgu u psów

Jeden kleszcz może przenieść więcej niż jeden patogen.

Kleszcze mogą występować na całej powierzchni ciała zwierząt domowych, jednak najczęściej można je znaleźć w okolicach słabo owłosionej, delikatnej skóry zwierzęcia. Infekcję rozpoznaje się poprzez znalezienie pasożyta na powierzchni ciała zwierzęcia. W miejscu wczepienia kleszcza może pojawić się reakcja skórna lub ropień. Zauważonego kleszcza należy natychmiast usunąć w bezpieczny sposób i zniszczyć, uniemożliwiając mu zakażenie kolejnego żywiciela.

Profilaktykę należy stosować przede wszystkim przez cały okres aktywności kleszczy, czyli najlepiej przez cały rok. Uniknąć infekcji można poprzez ograniczanie przebywania na obszarach występowania kleszczy, codzienne badanie zwierzęcia na ich obecność oraz usuwanie wszystkich zauważonych osobników. Jednak najskuteczniejszym sposobem jest stosowanie preparatów przeciwkleszczowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Profilaktyka.