Czyszczenie uszu

Lepiej zapobiegać niż leczyć. W myśl tej zasady, należy obserwować stan uszu czworonoga i systematycznie, raz na tydzień lub dwa czyścić wnętrze ucha.